,

“Σιγά την πλάτη μου, Παντελή, γιατί έχει νεύρα των βλεφάρων μου πλέον”