,

“Δέχτηκα πιεστικά τηλεφωνήματα για να διευθετήσω τα έξοδα της κηδείας μου”