,

“Είναι ψέμα ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας φιλοξενεί ίχνη της πρώτης μου περιόδου”