,

“Νιώθω τυχερίε, γιατίε το ψύχος δεν διαπερνά τα μαλλιά μου, έτσιε;”