,

“Μόνο η Μαριτίνα λείπει απ’ αυτό το δέντρο, έτσιε;”