,

“Το κεφάλι μου ζυγίζει όσο και τα παπούτσια μου γιατί είμαι πλούσια”