,

“Δικαιούμαι κι εγώ σαν Μιμίε να πίνω κάνα κρασάκιε παραπάνω, έτσιε;”

Screen Shot 2016-05-19 at 12.28.11 AM

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%