,

“Δικαιούμαι κι εγώ σαν Μιμίε να πίνω κάνα κρασάκιε παραπάνω, έτσιε;”

Screen Shot 2016-05-19 at 12.28.11 AM