,

“Κύργιου τέλι πάει πιντί βόλτα πάρκο και μετά φέρι ρούκα ‘πο καταριshτίργιο;”

https://www.youtube.com/watch?v=SfScFXN92nY