,

“Να ‘στε καλά και να χαίρεστε το μπούτσο σας, κύριε”

https://www.youtube.com/watch?v=JV8JPZyJiuE