,

“Και μην ξεχνάς παιδί μουο, ότι είμαστε πάρα πουλίε πλούσιες, έτσιε;”

https://www.youtube.com/watch?v=yjS5rBjfrsI