,

“Άσε αγάπη μου που θα με συγκρίνεις εμένα μ’αυτό το τσόλι”