,

Δευτεροετείς φοιτήτριες φιλοσοφικής ΑΠΘ για καφέ στην παραλία