,

“Μ’εκείνα τα βλαστοκύτταρα που λέγαμε, τι θα γίνει τελικά;”