,

Βραβείο Πρώτη Φορά Αριστερά

https://www.youtube.com/watch?v=2jjpN-ZVUKQ