,

“Παρακαλώ πάρε το χρησιμοποιημένο σου ταμπόν απ’ τη μούρη μου τώρα”