,

Βραβείο σοσιαλιστικής λιτότητας και new age celebritοσύνης