,

“Συνδέομαι απευθείας με Λασκαρίνα, μήε μο μιλάει κανίες”

Screen Shot 2016-05-22 at 8.08.42 PM

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%