,

“Καλιέ δεν είναι σφηκοφωλιά, τα μαλλιά μου είναι, το καταλαβαίνιες;”

https://youtu.be/CYDCUi9n9wI?t=1m20s