,

“Φυσικά και το μαλλιέ μο χρησιμεύει και ως κράνος για προστασία από εχθρικά πυρά, έτσιε;”