,

“Δεν απέδρασα σας λέω, απλώς πετάχτηκα μέχρι την hermès για να προλάβω τις εκπτώσεις”