,

“Ναι, πυροσβεστικιέ; Ελάτε αμέσως, η Μαρετένα εγκλωβίστηκε στα μαλλιά μο”