,

“Ακόμη μια μέρα που τα μαλλιά μου ήταν υπέροχα, έτσιε;”