,

“Ναι, ώρες ώρες θαμπώνομαι κι εγώ η ίδια από τη λάμψη της αειθαλούς ομορφιάς μου”