,

“Καλιέ κοιτάχτι του Γιαπουνέζου, σαν κανονικουός ίνι”