,

“Εφέτο, αντί για τούρτα με χίλια κεράκια ζήτησα να κατατεθούν δωρεές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας”