,

“Γιώργου, όταν ίνι δώσι του παρασύνθημα να ξεκινήσου με τη Καραγκούνα”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *