,

“Γιώργου, όταν ίνι δώσι του παρασύνθημα να ξεκινήσου με τη Καραγκούνα”