,

“Γιο μαδαφάκαζ, πού είναι ο Πι Ντίντι να του πω για μια παρτάρα που θέλω να κάνω στο Μαηάμι;”