,

“Τι ‘ναφτουνό εκεί πέρα δα, ηπιχείλιους έρπητας; Ση απαγουρεύω να μη φιλήσ'”