,

“Τι ‘ναφτουνό εκεί πέρα δα, ηπιχείλιους έρπητας; Ση απαγουρεύω να μη φιλήσ'”

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%