,

“Και η επόμενη γουλιά, αφιερωμένη στην επαγγελματική αυτοκτονία ορισμένων γηραιών κυριών”