,

“Καλησπέρα, τηλεφωνώ εκ μέρους των credits κατόπιν καταγγελίας ότι σήμερα δεν τα διαβάσατε”