,

“Αχ είδα ηφιάλτ’ ότι ήμανε λέει παντρημέν’ μ’ αυτούν τουν βλάχουρα, τουν Λιάγκα”