,

“Την ειχ’ σαν τουτουάζ ηπάνου στου κουρμί ‘μ κι αυτήνη προυσκυνημέν’ μη προυόδουσι”

Φυσικά μιλώ με τη Ζωή. Όταν τη χαρακτήριζα στις συνεντεύξεις «αδερφή» μου εννοούσα πολιτική αδερφή μου, με την έννοια ότι ήμασταν δυο βουλευτίνες που είχαμε κοινή αφετηρία. Αυτήνη νουμικές, μηταπτυχιακά κι διάφουρις άλλις σπουδές, κι εγουώ του Πανεπιστήμιου της ζουής στην Κουζάν’ που είνι πάνου-κατ του ίδιου πράμα

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%